Khô cá

Các loại cá phơi khô truyền thống không sử dụng phẩm màu an toàn cho người sử dụng. Đặc sản cá khô của người dân nam bộ. Chuyên cung cấp sỉ , lẻ các loại cá khô. Mở rộng phân phối cá khô thị trường cả nước. Hợp tác tiểu thương, các bạn đam mê kinh doanh phân phối sản phẩm cá khô.