Trái cây và rau củ sấy khô

Trái cây khô chứa nhiều chất khoáng, vitamin và các enzymes có lợi cho cơ thể