Tạp hóa chợ đồ khô

Cơm cháy chà bông, muối ớt Tây Ninh loại đặc biệt, các loại nấm khô, măng khô