Quý khách vào mục liên hệ sau đó điền đầy đủ thông tin :

-Tên

-Số điện thoại liên lạc

-Email

Tại phần tin nhắn của bạn, nếu quý khách cần thông tin về bảng báo giá quý khách nhập và đó : bảng báo giá-sản phẩm

VD:

Bảng báo giá-khô cá thiều

Bảng báo giá-khô cá sặc

Bảng báo giá-tất cả ( nếu quý khách muốn nhận tất cả giá sản phẩm từ chodokho.com

Quý khách click (nhấp) vào đây để đăng ký