Khô Mực Các Loại

Chuyên cung cấp các loại mực khô, mực một nắng. Các sản phẩm chất lượng từ dân biển câu sau đó phơi khô truyền thống trên boong ghe.