Các loại chà bông

Chà bông tự làm khô, ngon, sữ dụng thịt tươi ngon loại một. tự làm mọi công đoạn bằng phương pháp truyền thống nên thịt chà bông thơm ngon, sạch và nhìn bắt mắt hơn khi sử dụng máy.